+387 51 218 815

Kancelarija se bavi pružanjem pravnih usluga u skoro svim područjima prava, a već dugi niz godina je usko specijalizovana za područje NAKNADA ŠTETA u svim oblicima
(u saobraćaju, na radu i van rada i sl.), pitanjima osiguranja, saobraćaja i sl.


Naknade šteta iz saobraćajnih nezgoda

U saobraćajnim nezgodama naknada štete se može ostvariti kada oštećeni nije kriv za nezgodu, u nerijetkim situacijama naknada štete se može ostvariti i kad postoji krivica oštećenog... >>

Naknade šteta
na radu i van rada

Naknadu štete oštećeni može ostvariti ne samo ukoliko je povređen na radu i u vezi rada nego i van radnog vremena i nevezano sa radnim odnosom. Naknada štete se može naplatiti i kada... >>

Svi sporovi
u vezi osiguranja

Kancelarija se bavi zastupanjem najčešće oštećenih fizičkih i pravnih lica i najčešće u slučajevima koji su povezani sa automobilskim obaveznim osiguranjem kao
i kasko osiguranjem... >>

Eksproprijacije

Kancelarija se specijalizovano bavi i poslovima eksproprijacija gdje je vrijedno napomenuti da svi troškovi zastupanja padaju na teret korisnika eksproprijacije odnosno
za stranku... >>


O nama

Advokatska kancelarija je zasnovana 1990. godine kada je u istoj radio samo advokat Kevac Velimir. Rad u istoj nastavio je advokat Kevac Desimir 1993. godine...

Čitaj dalje »

Naplatu naših usluga vršimo tek po okončanom poslu i srazmjerno uspjehu. Predmete u kojima ne vjerujemo u uspjeh ne uzimamo u rad, tako da već samo preuzimanje predmeta u rad s naše strane znači uspjeh i pozitivan rezultat u visokom stepenu vjerovatnoće.

Pravni savjeti i konsultacije

u našoj advokatskoj kancelariji su besplatni.