+387 51 218 815

ADVOKATSKA KANCELARIJA KEVAC

Desimir Kevac

Kevac Desimir

ADVOKAT

Kevac Desimir, rođen 1951. godine u Bihaću, završio gimnaziju u Bihaću i pravni fakultet u Zagrebu. Pravosudni ispit položio 1993, godine u Beogradu. Od 1982. do 1992. godine u nekoliko preduzeća. Od 1993. godine radi kao advokat, a od 2002 je udružen u Zajedničku advokatsku kancelariju Kevac.

+387 65 514 196
info@advokatikevac.com
Velimir Kevac

Kevac Velimir

ADVOKAT

Kevac Velimir, rođen 1956. godine u Bihaću, završio gimnaziju u Bihaću i pravni fakultet u Zagrebu. Pravosudni ispit položio 1986. godine u Sarajevu. Od 1983. do 1986 godine radio u opštinskim organima uprave u Bihaću, od 1986. do 1990. godine je bio sudija u Opštinskom sudu u Bihaću, a od 1990. godine do 1992. godine je advokat u Bihaću. Od 1992. do 1995. godine je sudija u Osnovnom sudu u Petrovcu, a od 1995. do 1996. godine je sudija u Vojnom sudu u Banja Luci. Tokom 1997. i 1998. godine radio u Ombudsmanu BiH i bio pravni savetnik u OSCE. Od 1997. godine radi kao advokat, a od 2002 je udružen u Zajedničku advokatsku kancelariju Kevac. Govori engleski jezik.

+387 65 580 242
info@advokatikevac.com
Velimir Kevac

Kevac Biljana

ADVOKATSKA PRIPRAVNICA

Biljana Kevac, rođena 13. 07. 1987. godine u Bihaću.
Završila gimnaziju u Banja Luci, kao i pravni fakultet kao redovan student 2011. godine U Advokatskoj kancelariji Kevac radi od avgusta 2011. godine.

Govori engleski jezik.

+387 65 227 044
info@advokatikevac.com
Velimir Kevac

Antonić Suzana

ADVOKATSKA PRIPRAVNICA

Antonić Suzana, rođena 18. 10. 1984. godine u Banja Luci.
Završila Gimnaziju Svetozar Marković u Subotici, Pravni fakultet u Novom Sadu 2008. godine kao redovan student.
U Advokatskoj kancelariji Kevac radi kao pripravnik od 2010. godine.

Govori engleski jezik.

+387 66 852 358
info@advokatikevac.com