+387 51 218 815

Канцеларија се бави пружањем правних услуга у скоро свим подручјима права, а већ дуги низ година је уско специјализована за подручје накнада штета у свим облицима (у саобраћају, на раду и ван рада и сл.), питањима осигурања, саобраћаја и сл.


Накнаде штета из саобраћајних незгода

У саобраћајним незгодама накнада штете се може остварити када оштећени није крив за незгоду, у неријетким ситуацијама накнада штете се може остварити и кад постоји кривица... >>

Накнада штете на раду и ван рада

Накнаду штете оштећени може остварити не само уколико је повређен на раду и у вези рада него и ван радног времена и невезано са радним односом. Накнада штете се може...>>

Сви спорови у вези осигурања

Канцеларија се бави заступањем најчешће оштећених физичких и правних лица и најчешће у случајевима који су повезани са аутомобилским обавезним осигурањем као и...>>

Експропријације

Канцеларија се специјализовано бави и пословима експропријација гдје је вриједно напоменути да сви трошкови заступања падају на терет корисника експропријације односно за странку су... >>


О нама

Адвокатска канцеларија је заснована 1990. године када је у истој радио само адвокат Кевац Велимир. Рад у истој наставио је адвокат Кевац Десимир 1993. године да би му се као адвокат у Заједничкој...

Више »

Наплату наших услуга вршимо тек по окончаном послу и сразмјерно успјеху. Предмете у којима не вјерујемо у успјех не узимамо у рад, тако да већ само преузимање предмета у рад с наше стране значи успјех и позитиван резултат у високом степену вјероватноће.

Правни савјети и консултације

у нашој адвокатској канцеларији су бесплатни.