+387 51 218 815

Правни савјети и консултације у нашој адвокатској канцеларији су бесплатни.

Накнаде штета из саобраћајних незгода

У саобраћајним незгодама накнада штете се може остварити када оштећени није крив за незгоду, у неријетким ситуацијама накнада штете се може остварити и кад постоји кривица оштећеног. Оштећени који није управљао возилом увијек има право на накнаду штете. Накнада штете се може остварити и када кривац за незгоду није био осигуран нити регистрован. Уколико је прошло енормно пуно времена од настанка незгоде и када се чини да је наступила застара наплате штете, исту је понекад могуће остварити. Зато, у свим ситуацијама препоручујемо бесплатну консултацију са нашом канцеларијом


Накнада штете на раду и ван рада

Накнаду штете оштећени може остварити не само уколико је повређен на раду и у вези рада него и ван радног времена и невезано са радним односом. Накнада штете се може наплатити и када Ваш послодавац није платио премију за осигурање уколико је закључен уговор о осигурању. Уколико је оштећени путник у средствима јавног превоза (аутобус, воз, такси и сл..) увијек има право на накнаду штете.


Сви спорови у вези осигурања

Канцеларија се бави заступањем најчешће оштећених физичких и правних лица и најчешће у случајевима који су повезани са аутомобилским обавезним осигурањем као и каско осигурањем. Канцеларија се такође бави и заступањем осигуравајућих друштава у општим споровима које против њих покрећу оштећена лица као и у пословима регресних потраживања против физичких и правних лица.


Експропријације

Канцеларија се специјализовано бави и пословима експропријација гдје је вриједно напоменути да сви трошкови заступања падају на терет корисника експропријације односно за странку су потпуно бесплатни.