+387 51 218 815

Правни савјети и консултације у нашој адвокатској канцеларији су бесплатни.

Услуге

Адвокатска канцеларија Кевац се бави пружањем свих врста правних услуга из области облигационог права (све врсте уговора, наплате потраживања), стварног права, наследног права, породичног права (развод брака по тужби или споразуму, повјеравање и издржавање деце, диоба брачне тековине, брачни уговори), права осигурања (каско осигурање, осигурање од аутоодговорности, аутонезгоде, колективно, лично и остали видови осигурања), из области прекршаја те накнада ратних штета.

Канцеларија је посебно специјализована за све врсте накнада штете (из саобраћајних удеса, повреда на раду и ван рада, накнада штете на возилу и осталој имовини, накнада по основу колективног и личног (животног) осигурања).

Чак и уколико сте криви за саобраћајни удес или мислите да је наступила застара, јер се удес десио давно, често постоји могућност да остварите Ваше право на накнаду штете.