+387 51 218 815

Pravni savjeti i konsultacije u našoj advokatskoj kancelariji su besplatni.

Usluge

Advokatska kancelarija Kevac se bavi pružanjem svih vrsta pravnih usluga iz oblasti obligacionog prava (sve vrste ugovora, naplate potraživanja), stvarnog prava, naslednog prava, porodičnog prava (razvod braka po tužbi ili sporazumu, povjeravanje i izdržavanje dece, dioba bračne tekovine, bračni ugovori), prava osiguranja (kasko osiguranje, osiguranje od autoodgovornosti, autonezgode, kolektivno, lično i ostali vidovi osiguranja), iz oblasti prekršaja te naknada ratnih šteta.

Kancelarija je posebno specijalizovana za sve vrste naknada štete (iz saobraćajnih udesa, povreda na radu i van rada, naknada štete na vozilu i ostaloj imovini, naknada po osnovu kolektivnog i ličnog (životnog) osiguranja).

Čak i ukoliko ste krivi za saobraćajni udes ili mislite da je nastupila zastara, jer se udes desio davno, često postoji mogućnost da ostvarite Vaše pravo na naknadu štete.