+387 51 218 815

Pravni savjeti i konsultacije u našoj advokatskoj kancelariji su besplatni.

Naknade šteta iz saobraćajnih nezgoda

U saobraćajnim nezgodama naknada štete se može ostvariti kada oštećeni nije kriv za nezgodu, u nerijetkim situacijama naknada štete se može ostvariti i kad postoji krivica oštećenog. Oštećeni koji nije upravljao vozilom uvijek ima pravo na naknadu štete. Naknada štete se može ostvariti i kada krivac za nezgodu nije bio osiguran niti registrovan. Ukoliko je prošlo enormno puno vremena od nastanka nezgode i kada se čini da je nastupila zastara naplate štete, istu je ponekad moguće ostvariti. Zato, u svim situacijama preporučujemo besplatnu konsultaciju sa našom kancelarijom


Naknada štete na radu i van rada

Naknadu štete oštećeni može ostvariti ne samo ukoliko je povređen na radu i u vezi rada nego i van radnog vremena i nevezano sa radnim odnosom. Naknada štete se može naplatiti i kada Vaš poslodavac nije platio premiju za osiguranje ukoliko je zaključen ugovor o osiguranju. Ukoliko je oštećeni putnik u sredstvima javnog prevoza (autobus, voz, taksi i sl..) uvijek ima pravo na naknadu štete.


Svi sporovi u vezi osiguranja

Kancelarija se bavi zastupanjem najčešće oštećenih fizičkih i pravnih lica i najčešće u slučajevima koji su povezani sa automobilskim obaveznim osiguranjem kao i kasko osiguranjem. Kancelarija se takođe bavi i zastupanjem osiguravajućih društava u opštim sporovima koje protiv njih pokreću oštećena lica kao i u poslovima regresnih potraživanja protiv fizičkih i pravnih lica.


Eksproprijacije

Kancelarija se specijalizovano bavi i poslovima eksproprijacija gdje je vrijedno napomenuti da svi troškovi zastupanja padaju na teret korisnika eksproprijacije odnosno za stranku su potpuno besplatni.