Advokatska kancelarija Kevac

Posebno zanimljive situacije

Kancelarija je posebno specijalizovana za sve vrste naknada štete (iz saobraćajnih udesa, povreda na radu i van rada, naknada štete na vozilu i ostaloj imovini, naknada po osnovu kolektivnog i ličnog (životnog) osiguranja).

Čak i ukoliko ste krivi za saobraćajni udes ili mislite da je nastupila zastara, jer se udes desio davno, često postoji mogućnost da ostvarite Vaše pravo na naknadu štete.