Advokatska kancelarija Kevac

O nama

Advokatsku kancelariju KEVAC čine:

Desimir Kevac

Advokat
Velimir Kevac

Advokat
Biljana Damjanović
Stručna saradnica
Ognjen Kevac

Advokatski pripravnik
Dražen Damjanović
Advokatski pripravnik

O nama

Advokatska kancelarija je osnovana 1990. godine kada je u istoj radio samo advokat Kevac Velimir. Rad u istoj nastavio je advokat Kevac Desimir 1993. godine da bi mu se kao advokat u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji, nakon završetka obavljanja državne službe u sudu, ponovo priključio advokat Kevac Velimir. Od 2010. godine u kancelariji je zaposlena stručna saradnica Antonić Suzana, a od 2011. godine stručna saradnica Damjanović Biljana. U kancelariji su od 2019. godine kao advokatski pripravanici zaposleni Kevac Ognjen i Damjanović Dražen.

Kancelarija se bavi pružanjem pravnih usluga u skoro svim područjima prava, a već dugi niz godina je usko specijalizovana za područje naknada šteta u svim oblicima (u saobraćaju, na radu i van rada i sl.), pitanjima osiguranja, saobraćaja i sl.

"Iza nas stoji dugogodišnje radno iskustvo u poslovima advokature u trajanju od skoro 30 godina."

Pogodnosti za naše klijente

Naplatu naših usluga vršimo tek po okončanom poslu i srazmjerno uspjehu. Predmete u kojima ne vjerujemo u uspjeh ne uzimamo u rad, tako da već samo preuzimanje predmeta u rad s naše strane znači uspjeh i pozitivan rezultat u visokom stepenu vjerovatnoće.

Kontaktirajte nas za sva pitanja

(+387) 051 / 218 – 815

0
Uspješnih slučajeva
0 +
Zatvorenih slučajeva
0
Zadovoljnih klijenata
0
Članova tima

Naša dugogodišnja tradicija prikazana u najznačajnijim brojkama..

Za sva pitanja, stojimo Vam na raspolaganju!

Pravni savjeti i konsultacije u našoj advokatskoj kancelariji su besplatni.