Advokatska kancelarija Kevac

Usluge

Advokatska kancelarija KEVAC

Advokatska kancelarija Kevac se bavi pružanjem svih vrsta pravnih usluga iz oblasti obligacionog prava (sve vrste ugovora, naplate potraživanja), stvarnog prava, naslednog prava, porodičnog prava (razvod braka po tužbi ili sporazumu, povjeravanje i izdržavanje dece, dioba bračne tekovine, bračni ugovori), prava osiguranja (kasko osiguranje, osiguranje od autoodgovornosti, autonezgode, kolektivno, lično i ostali vidovi osiguranja), iz oblasti prekršaja te naknada ratnih šteta. Takođe, advokatska kancelarija Kevac se bavi osnivanjem, zastupanjem i savetovanjem pravnih lica.

Naknade šteta iz saobraćajnih nezgoda

U saobraćajnim nezgodama naknada štete se može ostvariti kada oštećeni nije kriv za nezgodu, u nerijetkim situacijama naknada štete se može ostvariti i kad postoji krivica oštećenog. Oštećeni koji nije upravljao vozilom uvijek ima pravo na naknadu štete. Naknada štete se može ostvariti i kada krivac za nezgodu nije bio osiguran niti registrovan. Ukoliko je prošlo enormno puno vremena od nastanka nezgode i kada se čini da je nastupila zastara naplate štete, istu je ponekad moguće ostvariti. Zato, u svim situacijama preporučujemo besplatnu konsultaciju sa našom kancelarijom. Kancelarija Kevac je naročito specijalizovana za ostvarivanje naknade štete za sve vrste javnog i teretnog prevoza (i prevoza opasnih materija). Prilikom saobraćajne nezgode, trudimo se da pružimo najkvalitetnije usluge svim javnim prevoznicima (autobus i druga vozila) bilo da se radi o linijskom ili vanlinijskom prevozu, gradskom ili međunarodnom saobraćaju. Uspesno pružamo usluge licima i društvima koja obavljaju taksi prevoz, autoškolama, renta car agencijama te svim ostalim prevoznicima.

Naknada štete na radu i van rada

Naknadu štete oštećeni može ostvariti ne samo ukoliko je povređen na radu i u vezi rada nego i van radnog vremena i nevezano sa radnim odnosom. Naknada štete se može naplatiti i kada Vaš poslodavac nije platio premiju za osiguranje ukoliko je zaključen ugovor o osiguranju. Ukoliko je oštećeni putnik u sredstvima javnog prevoza (autobus, voz, taksi i sl..) uvijek ima pravo na naknadu štete. Naknada na ime povrede na radu se može ostvariti i prije završenog liječenja. Ošteceni imaju pravo na naknadu ne samo kada je povreda nastala u saobraćajnoj nezgodi, nego i prilikom pada, okliznuća, uganuća ili slično. Uz naknadu za povrede oštećeni često imaju pravo i na troškove liječenja koje su snosili.

Svi sporovi u vezi osiguranja

Kancelarija se bavi zastupanjem najčešće oštećenih fizičkih i pravnih lica i najčešće u slučajevima koji su povezani sa automobilskim obaveznim osiguranjem kao i kasko osiguranjem. Kancelarija se takođe bavi i zastupanjem osiguravajućih društava u opštim sporovima koje protiv njih pokreću oštećena lica kao i u poslovima regresnih potraživanja protiv fizičkih i pravnih lica. Zastupamo fizička i pravna lica u svim sporovima povodom ugovora o osiguranju imovine (osiguranje nekretnina od požara, zemljotresa i slično, kasko i kargo osiguranje), osiguranje od odgovornosti (AO-autoodgovornost, CMR osiguranje kao i drugi vidovi osiguranja) te povodom ugovora o osiguranju lica (životno osiguranje, kolektivno osiguranje kao i drugi vidovi osiguranja)

Porodično i bračno pravo

Kancelarija Kevac pruža kvalitetnu pravnu pomoć i zastupanje u sporovima povodom razvoda
braka, diobe zajedničke imovine, utvrđivanja i osporavanja očinstva, zakonskog izdržavanja,
bračnih i predbračnih ugovora, nasilja u porodici i druga pitanja koja se tiču porodičnih i bračnih
odnosa.

Stvarno pravo

Advokatska kancelarija Kevac uspješno rješava imovinskopravne sporove koji se tiču zaštite i sticanje prava svojine, smetanje državine, službenosti, zakupa poslovnih zgrada i slično)

Poslovi eksproprijacije

Kancelarija se specijalizovano bavi i poslovima eksproprijacija gdje je vrijedno napomenuti da svi troškovi zastupanja padaju na teret korisnika eksproprijacije odnosno za stranku su potpuno besplatni.

Prekršajno pravo

Kancelarija Kevac se uspesno bavi zastupanjem fizičkih i pravnih lica u prekršajnom postupku
(narusavanje javnog reda i mira, saobraćajni prekršaji itd)

Intelektualna svojina

Kancelarija Kevac uspesno pruža usluge iz oblasti intelektualne svojine, pitanja registracije i
zaštite žiga, zastupanje u sudskim postupcima kao i ostvarivanje prava na autorsku naknadu.

Nasledno pravo

Kancelarija Kevac pruža kvalitetnu pravnu pomoć i zastupanje u ostavinskom postupku,
prilikom tumačenja ugovora naslednog prava te osvarivanja prava iz istih, prilikom sačinjavanja
testamenta te prilikom ostvarivanja prava na nužni deo i slično.

Advokatsku kancelariju KEVAC

Ukoliko imate pitanja u vezi naših usluga, trebate informaciju, samo želite iznijeti vaše mišljenje ili iskustvo s nekom od naših usluga, slobodno nam se obratite.

Pozovite nas

+387 51 218 815


Za sva pitanja, stojimo Vam na raspolaganju!

Pravni savjeti i konsultacije u našoj advokatskoj kancelariji su besplatni.